Velkommen til Nexus

  • Nexus tilbyder psykologiske undersøgelser, supervision, kurser, samtaler, mentorforløb og kropsterapi
  • Vi har speciale inden for neuroudviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD

Sammen med vores team af dygtige fagspecialister tilbyder vi at løse komplekse sager, hvor både forældre og børn har brug for støtte og udredninger – og hvor kommunale eller regionale fagprofessionelle har brug for sparring på sagen.

I Nexus er vi altid i gang med at blive klogere. Vi søger og samler til stadighed ny viden om metoder til at støtte børn, unge og voksne – for at bruge dem i vores egen praksis og for at udbrede dem til andre.

Nexus i korthed

  • Vi arbejder med udfordrede børn, unge og familier
  • Vi har speciale indenfor Autisme, ADHD, angst, depression, mistrivsel og skolefraværsproblematikker
  • Vi er VISO-leverandører for Socialstyrelsen; læs mere
  • Vi udbyder certificeret træning i ADOS-2 (Golden Standard redskab ifm. udredning af autisme)
  • Vi udvikler projekter, der fremmer børn og unges psykiske sundhed og handlemuligheder